Haal de natuur de stad in!

Dwergvleermuis in volle vlucht
© Barracuda1983 ~ wikimedia commons

Haal de natuur de stad in!

Wat kunnen we allemaal doen om maximale biodiversiteit op het terrein te krijgen?

Waarom?

In een land als Nederland krijgt de natuur het nodige voor de kiezen. Hulp op de rand van natuur en stad komt daarom erg gelegen. Zeker op de plek van het NIOO, waar de natuur van Veluwe en Utrechtse heuvelrug met elkaar verbonden kan worden.

(Tekst loopt door onder de foto's)

Images

Hoe?

Het NIOO probeert samen met partners als Stichting Heg & Landschap, Vlinderstichting en Vogelbescherming maximale biodiversiteit op het terrein te krijgen. Eén initiatief is bijvoorbeeld het herstellen en vernieuwen van oude hagen. Oude elzenstoven zijn teruggeplaatst na de bouw. Rondom het terrein zijn karakteristieke wallen en sloten aangelegd. Een variëteit aan inheemse soorten staat op de wallen: denk aan meidoorns, sleedoorns, zomereik, lijsterbes, hazelaar en kardinaalsmuts. En de wallen worden na een aantal jaar groeien omgevormd tot vlechtheggen, als een soort ‘ecologisch prikkeldraad’.

Er is een gevarieerde wilde planten- en insectentuin. Andere projecten zijn een gierzwaluwhotel, en een vleermuiskelder van een hergebruikte bunker op een rustige plek in de wal. De resultaten van de biodiversiteitsontwikkeling volgen we de komende jaren.