Afvalwater als grondstof

Algenbuizen in de kas

Afvalwater als grondstof

Er zijn allerlei soorten afvalwater. Maar niet alles is vies, en toiletwater is zelfs een bron van energie!

Waarom?

Er zijn allerlei verschillende soorten afvalwater. Van het toilet, het huishoudelijke water en het water dat in het lab gebruikt wordt. Normaal gaat alles in het overbelaste riool en zuiveren kost daarna veel energie. Maar niet alles is vies, en toiletwater is zelfs een bron van energie!

Hoe? 

Uitwerpselen worden ‘ingezameld’ met vacuümtoiletten, en vergist en omgezet in biogas. De reststroom van dit vergistingsproces vormt voedsel voor algen. En die zouden vervolgens verwerkt kunnen worden tot bijvoorbeeld meststof voor de landbouw. Op deze manier kun je de biologische kringloop uiteindelijk sluiten. Het ‘restwater’ uit de toiletkringloop, dat al voorgezuiverd is door de algen en gescheiden is van de andere afvalwaterstromen, kan naar een ‘helofytenfilter’ worden gevoerd. In een helofyten- of moerasplantenfilter ‘eten’ de planten en micro-organismen de organische vervuiling op. En allerlei grondlagen doen de laatste filtering. Het zo gezuiverde water kan bij dit ontwerp weer terug naar het grondwater, een riool is dan niet meer nodig. De watercyclus wordt dan ook gesloten. De algenreactor is nu nog in de onderzoeksfase.

Wat we nog graag zouden weten, is of algen de pil slikken. Of beter gezegd: of ze voor ons niet alleen voedingsstoffen maar ook resten van medicijnen, ziekteverwekkers, anticonceptiemiddelen en vervuilende metalen uit het water kunnen halen. Een nuttige onderzoeksvraag voor NIOO, Wageningen UR en bedrijven.

Verwerking van afvalwater in het gebouw van NIOO-KNAW