Afvalwater als grondstof

Algenbuizen in de kas

Afvalwater als grondstof

Er zijn allerlei soorten afvalwater. Maar niet alles is vies, en toiletwater is zelfs een bron van energie!

Waarom?

Er zijn allerlei verschillende soorten afvalwater. Van het toilet, het huishoudelijke water en het water dat in het lab gebruikt wordt. Normaal gaat alles in het overbelaste riool en zuiveren kost daarna veel energie. Maar niet alles is vies, en toiletwater is zelfs een bron van energie!

Hoe? 

Uitwerpselen worden ‘ingezameld’ met vacuümtoiletten, en vergist en omgezet in biogas. De reststroom van dit vergistingsproces vormt voedsel voor algen. En die kunnen vervolgens verwerkt worden tot b.v. meststof voor de landbouw. Op deze manier kunnen we de biologische kringloop sluiten. Het ‘restwater’ uit de toiletkringloop, dat al voorgezuiverd is door de algen, en de andere afvalwaterstromen worden straks gescheiden naar een ‘helofytenfilter’ gevoerd. In een helofytenfilter ‘eten’ de waterplanten en micro-organismen de organische vervuiling op. En allerlei grondlagen doen de laatste filtering. Het zo gezuiverde water kan weer terug naar het grondwater, een riool is dan niet meer nodig. De watercyclus wordt dan ook gesloten.

Wat we nog graag zouden weten, is of algen de pil slikken. Of beter gezegd: of ze voor ons niet alleen voedingsstoffen maar ook resten van medicijnen, ziekteverwekkers, anticonceptiemiddelen en vervuilende metalen uit het water kunnen halen. Een nuttige onderzoeksvraag voor NIOO, Wageningen UR en bedrijven.

Verwerking van afvalwater in het gebouw van NIOO-KNAW