Lectoraat Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij

Project 2020–2024
Blije steen: Mieren

Details

Onderzoeksgroep
Jetske de Boer group
Financiering
NWO-SIA

Insecten zijn regelmatig in het nieuws. Van sommige lastige soorten zijn er teveel. Van andere soorten juist te weinig, want veel soorten hebben het moeilijk in Nederland. Deze schijnbare tegenstelling tussen maatschappelijke problemen met insecten vormt het insecten-dilemma dat de basis is van het lectoraat ‘Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij’. Het lectoraat is een samenwerking tussen het NIOO-KNAW en Aeres Hogeschool Wageningen en werkt aan ecologische oplossingen voor insecten-problemen, samen met het bedrijfsleven en natuurorganisaties, en met een stevige verankering in het groene beroepsonderwijs.

Het ontstaan van insectenplagen en het verlies van biodiversiteit moeten we niet los van elkaar zien, of oplossen. Het is met elkaar verbonden: insectenplagen krijgen gemakkelijker een kans in een omgeving waar de biodiversiteit verarmd is. Aan de andere kant kan herstel van biodiversiteit ook bijdragen aan de beheersing van plagen. Het insecten-dilemma kan dus omgedraaid worden in insecten-kansen. Door studenten mee te nemen in het onderzoek van het lectoraat worden verbanden zichtbaar en leren ze werken aan integrale oplossingen. Daarnaast leren de studenten meteen ook onderzoeken. 

Mier
Leida van der Wal
Student met mier tijdens onderzoek naar koepelnesten in het Wageningse mierenbos

Details

Onderzoeksgroep
Jetske de Boer group
Financiering
NWO-SIA

Experts