Oratie Jeff Harvey

Oratie Jeff Harvey

Oratie Jeff Harvey

Nieuws

Hoe de ecologische voetafdruk te verkleinen? De uitdaging voor de mensheid is de komende decennia groot: wereldwijd moet de armoede en sociale ongelijkheid worden bestreden, terwijl de gezondheid en ecologische bufferfuncties van het ecosysteem intact moeten blijven. NIOO-onderzoeker Jeff Harvey besprak deze uitdaging donderdag 11 september in zijn oratie.

De natuur bewijst mensen diensten, ook wel ‘ecosysteem-services’ genoemd, die het voor de mensheid mogelijk maken om op aarde te leven. Deze omstandigheden fluctueren over de tijd en verschillen per gebied. Maar de afgelopen eeuw zijn er tot 100 keer meer soorten uitgestorven door de uitbreiding van menselijke activiteiten dan onder natuurlijke omstandigheden zou zijn gebeurd. Hierdoor wordt de samenhang van de natuurlijke systemen ernstig bedreigd.

De ecologische voetafdruk van de mens groeit zodanig, dat de rijke landen alleen al meer uit de natuur consumeren dan de planeet op duurzame wijze kan aanvullen. Toch blijft de mensheid vasthouden aan haar sociaal-politieke en economische ideologie, gebaseerd op de zogenaamde vrije markten en particuliere ondernemingen. Dit wereldbeeld versimpelt de rol van de natuur en is uit op het vergaren van meer rijkdom - op een manier die de menselijke beschaving kan gaan bedreigen.

Ook berichten de media maar mondjesmaat over de manier waarop onze ecologische voetafdruk en armoede beiden kunnen worden verminderd. Evenmin schrijven journalisten weinig over mogelijke maatregelen om oorzaken van klimaatverandering aan te pakken. Verder beïnvloeden groepen zoals denktanks en andere organisaties de politiek zodanig dat de aandacht van milieuproblemen wordt afgeleid.

Jeff Harvey, onderzoeker bij de afdeling Terrestrische Ecologie, ging op deze problemen in tijdens zijn oratie aan de VU University in Amsterdam en gaf daarbij een aanzet tot manieren om de machtige, gevestigde orde uit te dagen.