Nieuwe leerstoel 'slimme ecologische watermonitoring' van start

Dr. Lisette de Senerpont Domis

Nieuwe leerstoel 'slimme ecologische watermonitoring' van start

Nieuws

Het College van Bestuur van Universiteit Twente benoemt Dr. Lisette de Senerpont Domis per 1 mei tot hoogleraar Smart Ecological Monitoring of Aquatic Systems. Deze leerstoel levert een nieuwe en bijzondere kans op om kunstmatige intelligentie toe te voegen aan het onderzoek naar biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen.

De focus van deze leerstoel ligt op slimme ecologische monitoring van interacties en processen in waterecosystemen. Slimme ecologische monitoring varieert van de inzet van draadloze sensornetwerken, geautomatiseerde videotracking, op afstand gedetecteerde gegevens via drones en satellieten, tot de inzet van burgerwetenschappers als 'sensoren'.

Door de unieke positie tussen de twee faculteiten ITC (Geo-informatiewetenschappen en Aardobservatie) en EEMCS (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de universiteit draagt de leerstoel bij aan transdisciplinair onderzoek. Slimme sensoren in het milieu worden gebruikt voor een beter begrip en beheer van watervoorraden. Dit soort slimme ecologische monitoring is essentieel om de snel veranderende waterecosystemen in de huidige wereld te begrijpen. 

Achtergrond

Dr. Lisette N. de Senerpont Domis is aquatisch ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Zij is gepromoveerd in de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ze is geïnteresseerd in hoe verschillende componenten van door de mens veroorzaakte wereldwijde veranderingen, zoals opwarming van het klimaat, eutrofiëring, opkomende verontreinigende stoffen en habitatfragmentatie, interacties tussen soorten beïnvloeden.

In de loop der jaren raakte zij, gestimuleerd door de urgentie van de ecologische crisis waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, meer en meer geïnteresseerd in het operationeel maken van ecologische principes voor het beheer en behoud van aquatische ecosystemen. 

Maatschappelijke impact

“Ik ben ontzettend blij met deze benoeming,” vertelt De Senerpont Domis. “Het biedt mij nog meer mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen. In mijn werk probeer ik slimme ecologische monitoringstechnieken te integreren om fundamentele wetenschappelijke inzichten te vertalen en daarmee maatschappelijke impact te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van citizen science om de afbraaksnelheid van organisch materiaal in water op continentale schaal in kaart te brengen of om mensen bewust te maken van watergebruik.”

"Slimme ecologische monitoring is van evident belang om de complexiteit van aquatische systemen echt te doorgronden," vult NIOO-directeur Geert de Snoo aan. "Door deze samenwerking tussen het NIOO en de Universiteit Twente combineren we kennis van de ecologie met kennis over meettechnologie en datascience. Zo dragen we hoop ik bij aan het beheer van de biodiversiteit in de Nederlandse wateren."

  • Zie ook de website van Universiteit Twente.
  • De leerstoel bevindt zich op de grens van de twee faculteiten ITC en EEMCS (onderzoeksgroep Pervasive systems).