Eerste patient in Nederland met westnijlvirus

Steekmug
© A. Ibanez / RIVM

Eerste patient in Nederland met westnijlvirus

Nieuws

Afgelopen week is bij een man in de regio Utrecht een infectie met het westnijlvirus vastgesteld. In dezelfde regio zijn in augustus en september ook vogels en muggen gevonden met het virus. Het is de eerste keer dat een infectie met het westnijlvirus is gevonden bij een persoon die het in Nederland zelf heeft opgelopen.

Het westnijlvirus werd eerder ontdekt bij een grasmus die door ringers aangesloten bij Vogeltrekstation NIOO-KNAWwerd gevangen, op 22 augustus bij het Utrechtse Haarzuilens. Dit gebeurde binnen het onderzoeksprogramma One Health PACT, waarvan het NIOO partner is. 

Opgelopen in Nederland

Naar aanleiding van die vangst  is de monitoring van muggen en vogels in het gebied enorm opgeschaald, met dank aan tientallen vrijwilligers. Het heeft geleid tot de ontdekking van het virus in muggen die in het gebied verzameld zijn in augustus en september, en in nog eens tenminste twee vogels die in de tweede helft van september zijn gevangen. 

Die vondsten wijzen erop dat het virus lokaal rondgaat, en dat het dus gaat om meer dan een incidenteel geval. Dat laatste is afgelopen maandagavond (12 oktober) bevestigd, met de vaststelling van het eerste geval van een mens die in Nederland besmet moet zijn geraakt. 

Een infectie met het westnijlvirus is bij mensen in Nederland al eens eerder gevonden, maar tot nu toe waren al deze infecties in het buitenland opgelopen.

Neurologische klachten

De patiënt in kwestie is met neurologische klachten opgenomen in een ziekenhuis in Utrecht. Naar aanleiding van de vondst van het virus bij vogels en muggen was er een bericht uitgegaan naar de Nederlandse laboratoria en specialisten, om alerter te zijn op deze infectie. Daardoor werden de klachten herkend en is er een test gedaan. Met positief resultaat. 

Het RIVM heeft hier inmiddels over bericht. De meeste mensen worden van een infectie met het westnijlvirus overigens niet ziek. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten, en 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. 

Wel kan ongeveer 1%  van de mensen die worden besmet een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking. Behandeling in een ziekenhuis is dan noodzakelijk. Een klein deel van de mensen met zo’n ernstige ziekte kan komen te overlijden. 

Belangrijke rol ringers

Veel ringers doen mee aan het verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van virussen bij vogels binnen het Zoönoseproject van Vogeltrekstation, dat in april 2016 van start ging. 

Deze gegevens vormen een belangrijke bron binnen One Health PACT. Eerder werd al de aanwezigheid van het Usutuvirus bij wilde vogels in Nederland met dit project aangetoond.