Webinar ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’

Vlinder als voorbeeld natuurdata

Webinar ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’

Evenement

Op 26 mei 2023 organiseert BIJ12 in samenwerking met LNV, WUR, CBS, OU en SoortenNL een webinar met de titel ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’. Verschillende experts laten zien wat natuurdata precies zijn, en wat we er op dit moment wel en niet mee kunnen.

In Nederland is druk op de ruimte zeer hoog is het passen en meten hoe verschillende functies met elkaar verenigd kunnen worden. De vraag om goede en gedetailleerde natuurdata neemt daardoor enorm toe.

Tegelijk groeit ook het aanbod: er zijn steeds meer vrijwilligers die waarnemingen doen, maar er is ook betere software, meer technologie en er zijn betere statistische rekenmethoden. We weten heel veel, maar nog lang niet alles. Bovendien is de natuur een dynamisch onderzoeksobject, dingen veranderen.

Informatiedoelen

In het webinar natuurdata laten verschillende experts zien wat natuurdata precies zijn en wat we er op dit moment wel en niet mee kunnen. Er is aandacht voor wat waarnemingen precies zijn en hoe die worden gecontroleerd. Ook is er aandacht voor de informatiecyclus van het Netwerk Ecologische Monitoring: welke informatiedoelen liggen er aan ten grondslag en met welke protocollen wordt er gewerkt?

Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft een toelichting bij de validatie van meetprotocollen en hoe Rode Lijsten en aantalstrends worden berekend. Vanuit de Open Universiteit en Wageningen Universiteit en Research wordt een toelichting gegeven bij hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald.

Vragen

Tijdens het webinar is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Een team van experts uit verschillende organisaties zit klaar om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De vragen en antwoorden worden achteraf beschikbaar gesteld. 

U kunt zich aanmelden via deze link.