Promotie Natalie van Dis: snelle aanpassing aan klimaatverandering bij wintervlinder

Winter moth

Promotie Natalie van Dis: snelle aanpassing aan klimaatverandering bij wintervlinder

Evenement

Op 6 juni 2023 verdedigt Natalie van Dis haar proefschrift met de titel 'Evolution in action: drivers of rapid adaptation to climate change in the winter moth'. De promotieplechtigheid zal om 12.45 u. aanvangen en vindt plaats in het Academiegebouw van de Rijkuniversiteit Groningen.

Het is ook mogelijk om Natalies promotie te volgen via de livestream.

Conclusies en vervolgonderzoek

"Als een van de weinig bekende soorten die zich door evolutie heeft aangepast aan klimaatverandering, heeft mijn onderzoek aan de wintervlinder ons een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. Gebaseerd op mijn bevindingen denk ik dat een viertal factoren hebben bijgedragen aan de snelle aanpassing van wintervlinders aan klimaatverandering:
(1) veel betrokken genen, (2) veel genetische variatie, (3) hoge populatieaantallen,
en (4) fitness consequenties die de populatiegroei hebben beïnvloed.

Ook denk ik dat genen die betrokken zijn bij het opvangen en verwerken van signalen uit de omgeving belangrijk zijn voor de aanpassing aan klimaatverandering. Vervolgonderzoek gaat zich richten op hoe verschillende ecologische factoren de snelheid van de wintervlinderaanpassing aan klimaatverandering hebben beïnvloed.
De lange-termijn ecologische data in combinatie met de DNA-data die ik heb verzameld voor de wintervlinder geven ons nu de unieke en bijzondere kans om te testen hoe ecologische processen – zoals populatiegroei in combinatie met de sterkte van de selectiedruk – de snelheid van evolutie bepalen in wilde populaties."

Meer informatie is te vinden op de website van de RUG.