Bodembiodiversiteit van Nederland

Bodembiodiversiteit van Nederland

Bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wordt momenteel een project uitgevoerd waarin het effect van landgebruik op de diversiteit van het bodemleven en bodemkwaliteit wordt onderzocht. Dit project, Onder het Maaiveld, wordt uitgevoerd in samenwerking met De Vlinderstichting, IUCN en het Centrum voor Bodemecologie.

Het doel is enerzijds om een atlas van de bodembiodiversiteit van Nederland te gaan maken. Anderzijds worden de gegevens gebruikt voor het IJkcentrum voor de Bodem, dat landeigenaren en gebruikers in staat stelt om de bodembiologische situatie op hun land te vergelijken met die van referentiegebieden. Uiteindelijk willen we op basis van de gegevens adviezen voor het beheer van het bodemleven geven.

Om dit te bereiken worden door heel Nederland bodemmonsters verzameld en geanalyseerd op hun biologisch, maar ook chemisch en fysische samenstelling. In 2021 hebben we graslanden bemonsterd, in 2022 willen we de akkerlanden in kaart brengen.

Doel van deze vragenlijst

Om het bodemleven zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen, moeten we slim monsterlocaties kiezen. We weten dat de samenstelling aan bacteriën, schimmels, aaltjes, springstaarten, mijten en regenwormen afhangt van het bodemtype, maar ook van het type gewas en het beheer dat gepleegd wordt.

Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven, willen we u op voorhand een aantal vragen stellen over het beheer, zodat we die bedrijven en percelen kunnen kiezen die ons het meest complete overzicht van de bodembiodiversiteit in Nederlandse akkers zullen geven.

We vragen u hieronder om een aantal vragen in te vullen over het beheer binnen uw bedrijf. Op basis van die gegevens zullen we bedrijven selecteren voor bemonstering. Als uw bedrijf wordt geselecteerd, zullen wij contact met u opnemen. Alvast heel erg veel dank voor uw inzet en hulp bij ons onderzoek!

Interessant voor u:

We delen gegevens met terreinbeheerders en eigenaren

De onderzoeksgegevens worden per perceel beschikbaar gemaakt voor degene die toestemming heeft gegeven voor het bemonsteren van de bodem. In combinatie met gegevens uit referentiegebieden wordt mogelijk om het effect van het beheer op de bodemkwaliteit te duiden.

Het duurt rond een jaar voordat deze gegevens beschikbaar zijn, gezien de verwerkingstijd van de bodemmonsters. Uiteindelijk verwachten we dat de gegevens een belangrijke bijdrage zullen leveren voor de verduurzaming van het bodemgebruik.

We vinden uw privacy belangrijk

Om contact met u op te kunnen nemen vragen we uw contact gegevens en de locatie van uw bedrijf hebben we nodig om een representatieve set monsterpunten te maken. Deze gegevens zullen zorgvuldig worden bewaard in een versleutelde database en slechts enkele medewerkers kunnen toegang krijgen tot deze informatie.

Als we rapporteren over de gegevens die we op uw bedrijf hebben verzameld, zullen we dit altijd geanonimiseerd doen. Dit betekent ook dat we nooit de precieze locatie gegevens van uw bedrijf zullen delen, maar altijd op een resolutie van 10x10 km. Op deze manier zijn de gegevens nooit direct op uw bedrijf of percelen terug te voeren. 

1. Contactinformatie

2. Intensiteit bouwplan

3. Grondbewerking

Gebruikt u kerende of niet-kerende grondbewerking?

4. Bemesting & organisch materiaal

Wat voor bemesting gebruikt u?
Houdt u uw gewasresten op de bodem of werkt u ze in de bodem?

5. Teelt 2022

6. Bodemtype

7. Bijzonderheden en opmerkingen

8. Contact

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onderhetmaaiveld@nioo.knaw.nl

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) | Departement Terrestrische Ecologie Droevendaalsesteeg 10 | 6708 PB Wageningen | Tel: 0317 47 34 00 | nioo.knaw.nl/