Biodiversiteit op het NIOO-terrein

Biodiversity on the NIOO terrain
© Froukje Rienks / NIOO-KNAW

Biodiversiteit op het NIOO-terrein

Bij het NIOO streven we ernaar om de biodiversiteit op de groene daken en het onderzoeksterrein te stimuleren. Ter ere van de 68e verjaardag van het instituut in 2022 starten NIOO-onderzoekers met een BioBlitz, waarbij NIOO-ers in periodes van een jaar soorten zoeken op het eigen terrein. Het doel is om 1500 soorten gevonden te hebben bij de 70e verjaardag in juni 2024.

Het beheer van het terrein heeft, samen met de verhoogde aandacht voor de soorten die rondom het NIOO leven, gezogd voor een sterke toename van het aantal aangetroffen soorten sinds het NIOO in 2011 is neergestreken aan de Droevendaalsesteeg 10  in Wageningen.

Tussen 2018 en 2023 zijn er in totaal 1116 soorten ingevoerd, tijdens in totaal 4179 waarnemingen door 259 verschillende waarnemers (zie de figuur). Het aantal plantensoorten was het hoogst (302), waarvan er 19 zeldzaam zijn in Nederland. In totaal zijn er 39 zeldzame soorten gevonden en een heel zeldzame dwergcicade (Neoaliturus fenestratus). Een paar interessante voorbeelden zijn verder het bont verfdrupje, een soort wapenvlieg (Oxycera rara), die bij de wadi aan de noordkant van het terrein is gezien in 2020 en de bijenorchis (Ophrys apifera), die meestal aan de kust wordt gevonden.

Niet alleen de tuinen van ons onderzoeksinstituut zijn het leefgebied voor veel soorten, maar ook de groene daken zijn een hotspot. In 2012 begonnen we met het planten van 20 soorten, maar dit zijn er inmiddels door natuurlijke ontwikkeling al 50 verschillende plantensoorten geworden. De handleiding voor natuurdaken van de nationale Green Deal Groene daken is in 2019 niet voor niets op het NIOO-dak aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2021 is er zelfs een nieuwe soort voor Nederland ontdekt op het groene dak: de kleine wespachtige Necremnus cosconius. In 2023 kwam onze wetenschappelijke publicatie uit over het effect van de (onder)grond van groenblauwe daken op de vegetatieontwikkeling (Van der Kolk et al., 2023).

Kees van Oers / NIOO-KNAW
Het totaal aan unieke soorten die op het NIOO-terrein zijn gevonden sinds het NIOO (in 2011) daar gevestigd is.