Living Lab B7 — With farmers, citizens, visitors and policy makers

Project 2022–2026
gele kwikstaart Arnout de Mooij

Details

Department
Aquatic Ecology
Research group
Mooij Group
Bakker Group

Living Lab B7 is a consortium of the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), the HAS Green Academy and the Radboud University in Nijmegen. The goal of LLB7 is captured in the seven B's in Dutch, collaborating with local stakeholders looking from various perspectives to stimulate biodiversity in the bulb growing area of the Netherlands. More information below in Dutch.

Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. Vanuit de expertise van de consortiumpartners wordt samen met lokale partijen vanuit verschillende aanvliegroutes gekeken hoe die betere biodiversiteit verkregen kan worden. 

Met bollentelers wordt onderzocht welke teeltmaatregelen genomen kunnen worden voor een bijdrage aan een gezondere bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. Daarnaast wordt de diversiteit aan insecten in de bollenstreek in kaart gebracht, en het broedsucces en habitatgebruik van de gele kwikstaart. Ook wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben.

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal 'vrije spelers' met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn: door het ontsluiten van kennis, door als verbinder op te treden tussen verschillende partijen, en door kansen te signaleren. De inzichten uit het project worden gedeeld met de betrokkenen en via de website: www.livinglabb7.nl. De huidige financiering loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!

Details

Department
Aquatic Ecology
Research group
Mooij Group
Bakker Group

Experts