Symposium NWA Living labs for the restoration of rural biodiversity

Landelijk gebied voor Living Labs
© Mirjam van het Groenewoud

Symposium NWA Living labs for the restoration of rural biodiversity

Event

Under the banner of the National Science Agenda, a broad programme of three living labs and an umbrella project started in 2021. During the symposium at Hotel Zuiderduin (Egmond aan Zee), interim results of the research programme will be presented, two external keynote speakers will share inspiring experiences and there will be time in the workshop sessions to reflect and give input.

The working language of this symposium is Dutch. More information is therefore available in Dutch.

Dit symposium wordt georganiseerd door het onderzoeksprogramma: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied.

Het symposium

Tijdens het symposium worden tussentijdse resultaten gepresenteerd en deelt gastspreker Jan Douwe van der Ploeg (Emeritus Hoogleraar WUR) inspirerende ervaringen over de toestand van het landelijk gebied en de landbouw. De parallelle workshops bieden de mogelijkheid tot reflectie en input op het onderzoek en de praktijk. De workshops zijn thematisch ingericht op ervaringen uit de kennisketen brede consortia. Het symposium vindt plaats in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee en aansluitend vindt het NWO Life2024 congres plaats waarvoor u zich ook kunt registreren.  

  • Datum: Dinsdag 21 mei 2024
  • Tijdstip: 10:00 – 16:45 uur
  • Locatie: Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
  • Registratie: sluit 6 mei 12:00 uur CEST.
  • Voertaal: Nederlands

Living Labs

De drie living labs zijn:

  • Alblasserwaard (prof. dr. Koos Biesmeijer, Naturalis)
  • Bollenstreek B7 (prof. dr. Wolf Mooij, Nederlands Instituut voor Ecologie)
  • Ooijpolder (prof. dr. Hans de Kroon, Radboud Universiteit; het NIOO is betrokken voor het onderdeel bodem)

De drie individuele Living Labs zijn kennisketenbrede transdisciplinaire consortia die bestaan uit onder andere het wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, ANBIs/NGOs, landbouworganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven en innovatieve netwerken. Het overkoepelende project heeft als doel landelijke aansluiting en integratie te vinden van de ecologische en socio-economische inzichten die gedaan worden in de drie living labs. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is nauw betrokken bij het programma.