Veldwerkstage: bodemecologie in heel Nederland voor duurzaam landgebruik

Veldwerkstage: bodemecologie in heel Nederland voor duurzaam landgebruik

Vacature
Terrestrial Ecology

Contact Person:

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Bodembiodiversiteit is van groot belang voor de bodemgezondheid van natuur, landbouw en stedelijk gebied en dat heeft een geschatte monetaire waarde van 5-8x het wereld BBP.

Vanuit het IJkcentrum voor de Bodem (NIOO-KNAW, DVS, WUR, IUCN) werken we aan een landelijke monstercampagne om de bodembiodiversiteit, van archaea tot regenwormen, in kaart te brengen voor alle vormen van landgebruik. Dit geeft ons inzicht in de soorten samenstelling in de bodem en daarmee kunnen we bodems ecologisch gaan duiden en koppelen aan beheersmaatregelen. Hiermee kunnen we duurzaam landgebruik in het toekomstig milieu voorspellen en daarmee handelingsperspectief bieden aan beheerders van bodems (b.v. agrariërs, natuurbeheerders, waterschappers, gemeenten).

In 2021 & 2022 hebben we monsters verzameld op >750 locaties door heel het land. Deze monsters worden geanalyseerd op de soortensamenstelling van het bodemleven met DNA metabarcoding, hun fysische en chemische eigenschappen, en het recente en langere termijn beheer op de bemonsterde percelen. Nu wordt er in het kader van de nieuwe SoilProS project een nieuwe veldcampagne gestart voor de zomer van 2023. De nadruk zal hierbij liggen op graslanden en akkers.

Jasper Wubs / NIOO-KNAW

Voor dit project zoeken we  een aantal studenten (MBO/HBO/MSc allemaal mogelijk) om mee te draaien in de veldcampagne en bodemmonsters te verzamelen door heel het land. Daarnaast zul je helpen me het verwerken en analyseren van de monsters in het lab en is er ruimte om te werken aan data-analyse. Dit laatste passen we aan op de ervaring en interesse van de student, van basale statistische testen tot complexe modellen voor Big Data. NB, we zoeken mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs B en Nederlands spreken.

Heb je interesse in ecologisch veldwerk op grote schaal en is vies worden geen punt? Wil je bijdragen aan duurzaam landgebruik voor de toekomst? Houd je van werken in een jong, dynamisch en enthousiast team? Neem dan contact op!