Vlinderonderzoekers bij lichtvallen Klaterweg
(Foto: Kars Veling)