Met en zonder microscopisch kleine hulptroepen: het verschil is duidelijk te zien bij deze zaailingen van suikerbieten.