Een scholekster verdedigt haar nest tegen een schaap. Het nest werd later vertrapt.