Zes oorzaken van slechte waterkwaliteit en hun mogelijke dwarsverbanden