Wiebe Lekkerkerk

Ir. Wiebe Lekkerkerk

Research assistant | Field Assistant

Bezoekadres

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

+31 (0) 317 47 34 00

The Netherlands

Netwerk

Over

I am Wiebe Lekkerkerk. At NIOO I work on water system analysis and collecting water quality data in the field. A large part of my job is participating in the DRIVER, a project that studies the effects of floating PV panels on water quality.

Biografie

Eind 2020 behaalde ik mijn master voor de opleiding Internationaal Land en Waterbeheer aan de Wageningen Universiteit. Sindsdien ben ik werkzaam bij het NIOO als onderzoeksmedewerker. Ik werk binnen het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA) waar men tracht de wetenschap te verbinden met de praktijk. Ik werk mee aan opdrachten voor waterschappen, gemeenten en belanghebbenden bij waterkwaliteit. Mijn persoonlijke interesse ligt bij watersysteemanalysen. Voor deze watersysteemanalysen zijn ik en mijn collega’s bezig om de wetenschappelijke kennis die aanwezig is binnen AKWA te vertalen naar handelingsperspectieven om vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit - veelal blauwalgen problematiek in oppervlaktewater - aan te pakken. Dergelijke systeemanalyses doen wij vaak door combinaties tussen veld- en labexperimenten, het meten van verschillende waterkwaliteitsparameters, kwantificatie van water- en nutriëntstromen, en modelanalyses.

CV

Employment

2021
Onderzoeksmedewerker

Education

  • 2018–2020
    Master International Land and Watermanagement
  • 2014–2020
    Bachelor Watermanagement

Publicaties

Belangrijkste publicaties

Sustainability
2022

Investing in Urban Blue–Green Infrastructure—Assessing the Costs and Benefits of Stormwater Management in a Peri-Urban Catchment

Wilbers, G. J., de Bruin, K., Seifert-Dähnn, I., Lekkerkerk, W., Li, Hong, & Budding-Polo Ballinas, M.

Projecten & samenwerkingen

Projecten